Ak chcete sa chcete zbaviť Vašej spoločnosti, tak jednu z alternatív, ktorú máte, je odkúpenie sro.

Kúpiť od Vás ju môže buď tretia osoba alebo my. Pri odpredaji preberieme spoločnosť od Vás a urobíme potrebné zmeny do obchodného registra, živnostenského registra a odhlásenie z daňového úradu.

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Proces odkúpenia prebieha nasledovne.

  • 1. Zašlete nám názov firmy a identifikačné údaje spoločníkov a konateľov, aby sme mohli zadať vypracovanie prevodovej dokumentácie a zmeny konateľov. Okrem toho potrebujeme vedieť, či ma firma dlhy na sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni alebo voči daňovému úradu alebo voči iným subjektom
  • 2. My Vám zašleme prevodovú dokumentáciu na podpis aj s inštrukciami do 24 hodín.
  • 3. Vy nám zašlete podpísane dokumenty poštou alebo emailom, účtovníctvo firmy za posledných 10 rokov a číslo účtu, kam Vám nadobúdateľ má uhradiť kúpnu cenu za firmu.
  • 4. Prevodovú dokumentáciu podáme na obchodný register a k prepisu dôjde zvyčajne do 7 pracovných dni.

Dajte si pozor na kritické body pri odkúpení

V prípade predaja vašej firmy je dôležité mať v poriadku účtovníctvo a zároveň tiež potenciálnemu kupcovi pripraviť dokumenty, kde sa dozvie , čo môže od svojej budúcej firmy očakávať.

Dokument o predaji firmy by mal obsahovať prehľadné informácie o firme, jej organizačnej štruktúre a interných rozhodovacích procesoch. Je potreba nájsť slabiny firmy a vysporiadať sa s nimi.

Cena spoločnosti je  diskutabilná a dôležitým faktom je  hospodársky výsledok, známosť firmy v obchodných kruhoch, tradícia atď.. Pri predaji vlastnej firmy je treba byť kritický a nenadhodnocovať firmu.

Zmluvy sú najdôležitejšie

Pri formovaní zmlúv je potrebné si dať pozor na podmienky platieb. Najoptimálnejší býva spôsob formou notárskej úschovy alebo bankového akreditívu.

Zmluvy sú najpodstatnejšou časťou, pretože menšia chyba môže znamenať problém ústiaci do katastrofy. Odborník na predaj firiem vám zabezpečí vypracovanie zmlúv potrebných k predaju vašej firmy, pretože ušetrený čas alebo peniaze nestoja za chybu v zmluve, ktorá vám skomplikuje celý proces predaja spoločnosti.

Predaj a nákup fungujúcich firiem je v Českej republike dlho zabehaný trh. Naše komplexné a kvalitné služby pri predaji obchodných spoločností a poradenstve pre klientov na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v UK, v USA, v Hong-Kongu sú zárukou kvalitných služieb a hladkého priebehu procesu. Neriskujte,  zverte sa do našej starostlivosti a máte istotu, že vaša kúpa a predaj firmy prebehne bez problémov.

Odkúpenie sro – postup a na čo si dať pozor!

V prípade, že sa rozhodnete firmu predať, neotáľajte s predajom, pretože by vaša firma mohla začať strácať na hodnote. Po konečnom rozhodovaní je potrebné ihneď podniknúť potrebné kroky. V prípade väčšieho podniku je nutné informovať najvyšší managament, pretože máme skúsenosti s tým, že plánovaný predaj firmy je zbytočné tajiť, pretože je potrebné vykonať úkony o ktorých sa manažment firmy dozvie, ale zároveň sa informácia o predaji firmy nesmie stať verejne prístupnou.

Formulár na odkúpenie s.r.o.

Názov vašej firmy/IČO

Váš email (povinné)

Vaše tel.č (nepovinne)

Vaša správa