V dnešnom článku sa dočítate aké všetky poplatky vás čakajú pri založení jednoosobovej spoločnosti a taktiež ako ušetriť na výdavkoch pri založení až 50% predošlej sumy.   Podmienkou je , aby išlo o neplatcu DPH a v prípade že si chcete založiť tzv. spoločnosť na kľúč, ceny sa môžu líšiť v závislosti od regiónu(napríklad väčšie mestá v porovnaní s menšími).

Poplatky v jednoosobovej s.r.o.

Pre ilustráciu využijeme simuláciu založenia fiktívnej spoločnosti , kde bude zakladateľ zároveň jej jediným spoločníkom aj jej konateľom. Takéto prípady sú v praxi veľmi bežné Ako predmet podnikania si uvedie 20 voľných živností. Pri kompletnom založení jednoosobovej spoločnosti sa výdavky na vybavenie pohybujú v rozmedzí od 250 do 500 eur Cena sa však odvíja aj od regiónu, kde sa s.r.o zakladá .

.Rozdiely vo výdavkoch spojených so založeným jednoosobovej s.r.o  môžu nastať aj pri podaní návrhu na zápis do Obchodného registra. Podania sa dnes môžu zadávať nie len vytlačením tlačiva a osobným podaním na príslušnom súde s príslušnými kolkami ale taktiež elektronicky . V prípade elektronického podania  sa nutne využíva zaručený elektronický podpis .. Naším odporúčaním je zvoliť si pri zakladaní jednoosobovej s.r.o  práve tento druh podania, pretože elektronické podanie je finančne najšetrnejšie a a najjednoduchšie .

Za pravdu nám dáva aj právna úprava, konkrétne zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov , ktorý hovorí. “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.” Založenie s.r.o vás elektronicky vyjde teda iba na 165,75 Eur čo je o polovicu menej ako 331,5 eur pri klasickom podaní.

Popritom platí , že pri elektronickom podaní sa poplatky na žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia upravujú špeciálnym spôsobom a to: poplatky pri vydaní remeselnej živnosti sa znižujú na 7,50 eur, pri vydaní voľnej živnosti je podanie bezplatné. Pri našej simulovanej spoločnosti , ktorá má 20 predmetov podnikania tak zakladateľ dokáže ušetriť ďalších 100 Eur.

Zákon o správnych poplatkoch ďalej upravuje poplatky za ohlásenie voľnej živnosti na 5 Eur a za vydanie listu vlastníctva na právne úkony 8 Eur. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva celkom značná úspora , ak sa rozhodnete pre založenie firmy elektronicky. Ak by ste sa rozhodli zveriť založenie svojho podniku do rúk profesionálov(advokátskej kancelárie…), uistite sa , že disponujú zaručeným elektronickým podpisom , teda že majú možnosť založiť vašu spoločnosť elektronicky.