Vieme zabezpečiť predaj Vašej fungujúcej, prípadne nepodnikajúcej spoločnosti

Vlastníte fungujúcu spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá ukončila svoju podnikateľskú činnosť a rozhodli ste sa ju predať? Nájsť vhodného kupca však nemusí byť až také jednoduché ako sa na prvý pohľad môže zdať. Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť sprostredkovania predaja Vašej spoločnosti.

Na základe Vami predložených podkladov dodaných k spoločnosti ju zaradíme do jednej z dvoch kategórii:

  • aktívne spoločnosti (v prípade ak sa predáva fungujúca spoločnosť),
  • neaktívne spoločnosti, (ktoré ukončili svoje podnikanie – predáva sa účtovne “vyčistená” spoločnosť).

Čo bude nasledovať ďalej?

V spoločnosti vykonáme predbežný audit. Nasledujúcim krokom bude návrh predajnej ceny a bezplatné zaradenie Vašej spoločnosti do nášho zoznamu spoločností na predaj. Samozrejmosťou je príprava všetkej dokumentácie potrebnej k prevodu spoločnosti.

Nefungujeme iba ako inzercia, my spoločnosti aktívne ponúkame našim overeným obchodným partnerom. Z tohto dôvodu môžeme byť hrdí na naše referencie a na množstvo úspešne predaných spoločností. Prípadne vieme vašu s.r.o. odkúpiť ako spoločnosť.

Aktívne spoločnosti

Pri aktívnych spoločnostiach sa zameriavame na predaj malých a stredných spoločností.
Vo svojom odbore sa venujeme predaju úspešných a ziskových spoločností, ktoré sa ich vlastníci rozhodnú predať z niekoľkých dôvodov. Najčastejšími dôvodmi pre predaj takto zabehnutých spoločností býva rozhodnutie majiteľa odísť do dôchodku, rodinné dôvody, vyplatenie jedného z viacerých spoločníkov alebo zameranie svojho podnikania na inú oblasť.

Samotný predaj je realizovaný tromi rôznymi spôsobmi:

  • 1. predaj celého obchodného podielu – predaj celej spoločnosti novému majiteľovi,
  • 2. predaj časti obchodného podielu – predaj časti spoločnosti – napr. v prípade, kedy treba vyplatiť jedného zo spoločníkov, alebo ak vzrastie potreba navýšenia kapitálu,
  • 3. odpredaj podnikateľskej činnosti – predaj podnikateľskej činnosti novému vlastníkovi. Spoločnosť ostáva naďalej pôvodnému vlastníkovi. Pre lepšiu predstavu ide o prípad, keď dôjde napr. k odpredaju zákazníkov, výroby, skladových zásob a pod.

Neaktívne spoločnosti

Spoločnosti, ktoré ukončili svoje podnikanie je možné taktiež výhodne predať za dobrú cenu. Najhodnotnejšie bývajú spoločnosti, ktoré sú registrované ako platca DPH a spoločnosti, ktoré majú potenciál priniesť kupujúcemu iné výhody.

 Aká je cena za predaj spoločnosti?

Naša odmena za predaj spoločnosti je stanovovaná individuálne v závislosti od konkrétnej spoločnosti. V cene našej provízie sú zahrnuté náklady za vypracovanie kompletnej dokumentácie k prevodu, ako aj podania na zápis zmien do Obchodného registra a taktiež aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom a Daňovom úrade.

  • Ak už so svojou spoločnosťou viac nepočítate v budúcom podnikaní a taktiež ju nechcete predať, tak existujú tri spôsoby vedúce k jej zrušeniu: 1. Likvidácia spoločnosti
  • 2. Zlúčenie spoločnosti
  • 3. Zrušenie spoločnosti ex offo

V prípade záujmu o predaj Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.