Potrebujete založiť nadáciu v Čechách? Využite naše služby.

 • Súdny poplatok 1000 CZK alebo 40 EUR
 • Môže založiť jeden zakladateľ
 • Zakladateľ musí notársky osvedčiť podpisy v Českej republike- navrhujeme, aby sme my boli zakladateľom
 • Minimálne základné imanie je 500 000 CZK alebo 20 000 EUR a musí byť splatené na účet v banke ešte pred samotnou registráciou
 • Bankový účet musí byť otvorený pred registráciou a vložiť tam základné imanie
 • Náš poplatok za otvorenie bankového účtu je 130 EUR
 • Predstavenstvo musí mať najmenej 3 členov
 • Každý člen musí poskytnúť výpis z registra trestov
 • Dozorná rada musí mať aspoň jedného člena
 • Náš poplatok predstavuje 300 EUR
 • V prípade prekladov dokumentov aj poplatok za preklad
 • Možnosť poskytnutia sídla v Prahe (poplatok 200 EUR; poplatok zahŕňa aj manipuláciu s poštou)
 • Celková suma je 696 EUR plus náklady na preklad a náklady na preklad výpisu z registra trestov