Predaj sro ~ ready-made sro ~ odkúpenie sro

  • zmena sídla, názvu, spoločníkov a konateľov je zahrnutá v cene za prevod
    *cena sa navýši o 200€, ak si nadobúdateľ neobjedná preposielanie/skenovanie pošty a sídlo v Bratislave II alebo z iných vybraných miest
    info SR: http://orsr.sk/search_subjekt.asp?lan=sk
    info ČR:https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
    info Anglicko: https://beta.companieshouse.gov.uk/

Naše služby

Prečo my?