Pre česke firmy poskytujeme komplexné služby vedenia priebežného účtovníctva, podávania daňových priznaní, podávania DPH priznaní ako aj vedenia personálnej a mzdovej agendy. Na naše služby využívame ekonomický softvérové systémy z ktorých Vám môžeme hocikedy poskytnúť zálohu.

Na všetky povinnosti Vás včas upozorníme a v prípade časovej núdze Vám pomôžeme podať žiadosti o odklad na podanie daňových priznaní.

Osobitne Vám vieme pripraviť aj DPH priznania k trojstranným obchodom a reverse charge v ČR, ako aj k českým cezhraničným dodaniam tovarov v rámci EU.

Ceny za účtovné služby sú v naspodu nasledujúcej tabuľky.

České účetnictví – účtovníctvo 250 € za rok pre s.r.o. za účtovníctvo a daňové priznania k dani z príjmu.

Pre s.r.o. platcov DPH, ktoré majú nulové daňové priznanie je cena 30 € za zdaňovacie obdobie pre s.r.o. platcov DPH (mesiac pre mesačných platcov DPH a od 50 € pokiaľ mali v danom zdaňovacom období účtovne relevantné transakcie.

Cenník spoločností

Cena Dotazník online
od 238€* 400€založenie sro
od 238€* 400€založenie komanditnej spoločnosti
od 238€* 400€založenie verejnej obchodnej spoločnosti
od 1499€* 2000€založenie akciovej spoločnosti
od 238€* 400€založenie organizačnej zložky
od 290€* 1000€Predaj s.r.o. ready-made rezervácia
od 999€* 1300€založenie českej s.r.o. / a.s. / k.s. / v.o.s. / organizačnej zložky
od 1100€* 1400€česká s.r.o. ready-made
od 990€* 1300€založenie poľskej Spzoo / SA / organizačnej zložky
od 990€* 1300€založenie nemeckej GmbH / UhG / AG / KG / OHG / organizačnej zložky
od 9€* 1300€založenie anglickej Ltd. / LLP / LP / GP
od 600€* 1300€založenie v USA - LLC / Corp. / Inc. / Ltd. / LLP / LP / GP