Potrebujete občianke združenie v Čechách? Založenie občiankeho združenia v Čechách je najjednoduchšie cez využitie našich služieb:

 • Súdny poplatok 1000 CZK alebo 40 EUR
  Môže založiť jeden zakladateľ
  Zakladateľ musí notársky osvedčiť podpisy v Českej republike- navrhujeme, aby sme my boli zakladateľom
  Náklady na notára v Českej republike predstavuje približne 5 000 CZK alebo 200 EUR
  Predstavenstvo musí mať najmenej 3 členov
  Každý člen musí poskytnúť výpis z registra trestov
  Dozorná rada musí mať aspoň jedného člena
  Náš poplatok predstavuje 300 EUR
  V prípade prekladov dokumentov aj poplatok za preklad
  Možnosť poskytnutia sídla v Prahe (poplatok 200 EUR; poplatok zahŕňa aj manipuláciu s poštou)
  Celková suma je 566 EUR plus náklady na preklad a náklady na preklad výpisu z registra trestov